SanPharma

Den mänskliga kroppen är i grunden frisk men har vissa basbehov som måste tillgodoses för att organismen som helhet ska fungera. Korrekt tarmfunktion och pH-balans är två sådana basbehov. Vid behandling av obalanser på huden, eller invärtes, försöker vi på DMK alltid ta hänsyn till dessa. Tyska naturmedelsföretaget SanPharma är samarbetspartner till DMKS, specialister inom holistisk naturmedicin med 30 års erfarenhet.

Idag lever vi i en miljö där regnet, skogar och sjöar är starkt försurade. Vi människor går inte opåverkade. Stress, felaktig kost, överskott av syrabildande ämnen, hämmad andning, brist på friskt syre och motion, samt dåligt fungerande och belastad tarm påverkar vår hälsa. Det kan leda till ålderstecken, eksem, plufsighet, röda blemmor och acne eller andra symtom som försvagat allmäntillstånd, sur mage, dålig andedräkt, m.fl.

Medan vi kalkar skogar och sjöar för att motverka försurningen bortser vi allt som oftast vår egen inre fysiologiska miljö. Det gör den inte desto mindre viktig. Återställ pH i kroppens vävnader och få tarmen i balans så kommer du att få en friskare hud. Dessutom mår du bättre och blir piggare.

SanPharma från Tyskland har forskat om syrabas-balansen och tarmfunktion sen 80-talet. De har tagit fram ett antal produkter för reglering av dessa system varav två presenteras nedan. Notera att dessa inte ersätter god kost och livsföring, endast kompletterar.

Läs mer SanPharmas hemsida


dmk_sanpharma_prolisan-_500ml

Prolisan
Flaska 500 ml

Probiotisk enzymdryck med neutral smak baserat på s.k. jordbundna mikroorganismer, nyttiga bakterier som finns naturligt i jorden. Övriga innehållsämnen, jästa i flera etapper: Mjölksyrebakterier, vatten, agnar från ris, risgroddar, tång, mandarinblommor, apelsinblommor, vindruvor, vitkål, citrongräs.

Prolisan hjälper till att reducera inflammation i tarmväggarna och att återställa tjocktarmens bakterieflora. Prolisan förökar antalet gynnsamma bakterier i tjocktarmen medan skadliga dör eller neutraliseras så att de inte utgör någon fara för organismen.
För hela tarmens funktion är det också mycket viktigt att återställa pH. Prolisan används därför normalt i kombination med Basosan. Rekommenderad dos: 1-2 msk dagligen med glas vatten. Normalt räcker att inta på morgonen.

dmk_sanpharma_basosan_250g

Basosan
Pulver 250g
Basosan är basreglerande mineralsalter med högt pH som hjälper till att neutralisera och eliminera störningar i kroppens syra-basbalans. Detta hjälper kroppen att lättare uppnå och behålla en god inre miljö.

Innehållsämnen: Natriumhydrogenkarbonat, calciumhydrogenfosfat, calciumcitrat, kaliumhydrogen-karbonat, magnesiumhydrogencitrat.

Rekommenderad startdos: En struken tsk pulver i ett glas vatten en halv timme före maten eller två timmar efter. Dosen kan efterhand höjas till max tre tsk per dag, fördelat morgon, middag, kväll. För mycket belastad kropp rekommenderas startdos på 1 krm per dag och gradvis upptrappning till normal dos enligt ovan.

© DMK Sverige AB. Alla rättigheter reserverade. Sidan är producerad av Publiciteta&Co.