EN SÄKRARE BEHANDLINGSMETOD

Zapper använder lågfrekvent ström för att bränna bort/koagulera oönskade godartade hudutväxter som skin tags, fibromer, åldersvårtor, vårtor på händer, ”körsbärsfläckar” och andra icke maligna hudutväxter. Zapper är både säkrare och mer ekonomisk än traditionella behandlingsmetoder som frysning eller snittning. Tekniskt sett är detta diatermi, Zappern kan dock inte användas för att epilera hår.


BEHANDLING

BEHANDLING

Behandling utförs av hudterapeut eller medicinsk personal på läkarmottagning. Först bedöms om Zappern är en lämplig behandlingsmetod för aktuell hudutväxt. Endast godartade hudutväxter! För utväxter med oklar diagnostik, oavsett det gäller form och färg, hänvisas alltid till läkare för vidare undersökning.

Om behandlingen

Behandlingen svider till och beroende på vilken hudvävnad som behandlas och var på kroppen det sker kan det kännas mer eller mindre, men för de flesta är det inget problem. Nålspetsen förs precis över och runt om behandlingsområdet. En liten gnista hoppar mellan spets och hudvävnaden.

Behandlingstid handlar om några få minuter per tillfälle vid enstaka mindre fibrom. Större utväxter kan behöva upprepade behandlingar.

Efter behandling desinficeras området och skyddande crème appliceras. Kontroll efter en vecka. Rekommenderad behandlingsfrekvens är 1 gång per vecka tills utväxten har avlägsnats. Zappern är CE-märkt och får endast användas av kvalificerad personal.

Vanliga frågor om behandlingen

Det mänskliga mikrobiomet består av alla levande organismer som lever i och på våra kroppar. Det kan vara bakterier, jästsvamp, virus eller kvalster – små, för ögat osynliga livsformer, som har stor inverkan på vår hälsa. Hudens syraskyddsmantel, som består av talg, svett och salter, är de godartade bakteriernas naturliga hemmamiljö.

Mikrobiomet som människan i alla tider haft på hudytan är en viktig del av en frisk och motståndskraftig hudbarriär. Detta ekosystem motverkar miljöskador, ökar immuniteten, reglerar pH-nivåer och håller huden mjuk och smidig. Genom att balansera hudens mikrobiom skapas förutsättningar för en frisk och välmående hy.

Det finns en skör balans mellan värd och mikroorganismer. Störningar i balansen på endera sidan kan resultera i hudproblem eller infektioner. Som exempel kan ett skadat, hämmat eller obalanserat mikrobiom kan leda till torrhet, inflammation och klåda.

Enskilda kolonier av bakterier är ganska stabila, men kan påverkas av inre och yttre miljöfaktorer. Talgproduktionen är en nyckelfaktor som avgör vilket mikrobiom som finns på kroppens olika delar. Tillsammans med svett, salter och ett balanserat pH-värde, utgör de ekologiska drivkrafter för de godartade bakteriernas överlevnad.

Hud med en större bakteriell mångfald tenderar att vara friskare.

Enligt DMK är ursprunget till flertalet hudåkommor ett resultat av disharmoni i huden. Genom biokemins principer har DMK skapat en uppsättning behandlingar och produkter som återställer huden till sitt naturligt friska tillstånd.

Alla som vill vårda sin hy och upprätthålla ett friskt mikrobiom, kan använda Enbioment för att hjälpa förbättra och bevara god hudhälsa. Enbioment är tänkt att användas som komplement till övriga DMK hudvårdsrutiner.
Enbioment systemet skapades för personer som lider av olika avvikande hudtillstånd orsakade av obalans eller brister i hudens mikrobiom, och där befintliga produkter inte gett önskade resultat. Det inkluderar personer som besväras av torr, narig och reaktiv hy, acne, rosacea, eksem eller atopisk dermatit eftersom dessa hudtillstånd ofta förknippas med en obalans i hudens mikrobiom. Rekommenderas även för alla som använt antibiotika under lång tid.
Fråga din DMK hudterapeut hur Enbioment kan användas tillsammans med övriga DMK produkter och behandlingar för din hy.

FRÅGOR OCH SVAR

Det mänskliga mikrobiomet består av alla levande organismer som lever i och på våra kroppar. Det kan vara bakterier, jästsvamp, virus eller kvalster – små, för ögat osynliga livsformer, som har stor inverkan på vår hälsa. Hudens syraskyddsmantel, som består av talg, svett och salter, är de godartade bakteriernas naturliga hemmamiljö.

Mikrobiomet som människan i alla tider haft på hudytan är en viktig del av en frisk och motståndskraftig hudbarriär. Detta ekosystem motverkar miljöskador, ökar immuniteten, reglerar pH-nivåer och håller huden mjuk och smidig. Genom att balansera hudens mikrobiom skapas förutsättningar för en frisk och välmående hy.

Det finns en skör balans mellan värd och mikroorganismer. Störningar i balansen på endera sidan kan resultera i hudproblem eller infektioner. Som exempel kan ett skadat, hämmat eller obalanserat mikrobiom kan leda till torrhet, inflammation och klåda.

Enskilda kolonier av bakterier är ganska stabila, men kan påverkas av inre och yttre miljöfaktorer. Talgproduktionen är en nyckelfaktor som avgör vilket mikrobiom som finns på kroppens olika delar. Tillsammans med svett, salter och ett balanserat pH-värde, utgör de ekologiska drivkrafter för de godartade bakteriernas överlevnad.

Hud med en större bakteriell mångfald tenderar att vara friskare.

Enligt DMK är ursprunget till flertalet hudåkommor ett resultat av disharmoni i huden. Genom biokemins principer har DMK skapat en uppsättning behandlingar och produkter som återställer huden till sitt naturligt friska tillstånd.

Alla som vill vårda sin hy och upprätthålla ett friskt mikrobiom, kan använda Enbioment för att hjälpa förbättra och bevara god hudhälsa. Enbioment är tänkt att användas som komplement till övriga DMK hudvårdsrutiner.
Enbioment systemet skapades för personer som lider av olika avvikande hudtillstånd orsakade av obalans eller brister i hudens mikrobiom, och där befintliga produkter inte gett önskade resultat. Det inkluderar personer som besväras av torr, narig och reaktiv hy, acne, rosacea, eksem eller atopisk dermatit eftersom dessa hudtillstånd ofta förknippas med en obalans i hudens mikrobiom. Rekommenderas även för alla som använt antibiotika under lång tid.
Fråga din DMK hudterapeut hur Enbioment kan användas tillsammans med övriga DMK produkter och behandlingar för din hy.

Enbioment är tänkt att användas som komplement till DMK,s övriga produkter för egenvård, eller med avslutande produkter i Skin Revision behandlingar. Flertalet DMK produkter är mikrobiomvänliga.
De enda produkterna som INTE ska användas med Enbioment är: Acu Klenz, Acu Klear, Acu Mist, Acu Masque. Anledningen är att dessa är framtagna för att vara bakteriedödande, vilket motverkar syftet med Enbioment. Låt det gå 12 timmar mellan användning av dessa acneprodukter och Enbioment.

Ja, men först när de akuta acneutslagen är under kontroll. Vid mild till måttlig acne kan DMKs acneprodukter användas på morgonen och Enbioment på kvällen. Anledningen är att de acnekorrigerande produkterna är starkt antibakteriella och kommer att motverka de positiva effekterna som Enbioment skapar.

Ja, alla som vill vårda sin hy och upprätthålla ett friskt mikrobiom, kan använda Enbioment för att hjälpa förbättra och bevara god hudhälsa.
De enda försiktighetsåtgärder att beakta är att undvika få in DMK Enbioment Serum i öppna sår, inkluderande mikronålning, eftersom det innehåller aktiva bakterier, samt att få in Enbioment produkterna i ögonen. Skölj noggrant av med vatten om oavsiktlig kontakt sker. Om en allergisk reaktion skulle uppstå bör kund sluta använda produkten och kontakta sin DMK hudterapeut.

Tiden det tar att återställa mikrobiomet beror på hudens kondition, kvaliteten på syramanteln, fuktnivåer, även tarmfunktion, livsstil och miljö. För vissa sker en normalisering inom 1-3 dagar, för andra tar det längre tid.

Normala appliceringsordningen för DMK produkter är: Först rengöring, sen droppar, serum, spray, oljor och avslutande crèmer. Till exempel: Melanotech Drops, Betagel Serum, Herb & Mineral Mist osv. Används Enbioment appliceras droppar först eftersom de har lättast viskositet och ska tas upp djupast. Därefter Enbioment Mist och Enbioment serum för att etablera och bevara hudens mikrobiom. Övriga DMK-produkter appliceras sedan enligt ovan.

För kund som lider av någon av de hudtillstånd som Enbioment främst är avsedd för, kan Enbioment användas morgon och kväll tills huden normaliserats. Det är därefter en bedömningsfråga baserat på hudens kondition, hur ofta Enbioment ska användas.
För hud som återgått till ett friskt balanserat tillstånd, kan kund gå tillbaka till normala DMK hudvårdsrutiner och göra uppehåll med Enbioment. Det går inte att tillföra huden probiotika i det oändliga, i tron att de goda resultaten kommer att fortsätta. Till slut uppstår en mikrobiell mättnad.
Prebiotika och postbiotika är en annan sak. Det är näringsämnen, lipider och extrakt som stärker hudens befintliga, godartade mikrobiom och ökar mångfald, och kan därför användas över tid. Dessa ingår i flera DMK produkter.

Nej, aktiv probiotika finns endast i Enbioment Serum. Enbioment Cleanser och Enbioment Mist innehåller prebiotika, postbiotika och mängder av näringsämnen som förbättrar den befintliga mikrofloran, samtidigt som de etablerar en optimal miljö för sporerna i Enbioment Serum att aktiveras och koloniseras.


Om sporer eller endosporer: Även om många bakterier har en positiv inverkan på hudens mikroflora och mångfald, är administreringen av dem en av de svårare utmaningarna: dvs. att bevara levande bakterier inaktiva i en formula, och få dem aktiva på huden. DMK:s lösning är att ta hjälp av naturen – endosporer.
Vissa bakterier kan producera sporer eller endosporer som en respons till svåra omständigheter och förändringar i miljön. De kan liknas vid överlevnadsformer till levande bakterier. Bakterierna förpackar sitt genetiska material och en liten mängd cellvätska i mycket hårda, motståndskraftiga kapslar, vilket gör sporen resistent mot uttorkning, värme, svält och skadliga kemikalier, och kan förbli vilande under mycket lång tid.
Sporerna i Enbioment Serum känner av när de åter hamnar i en näringsrik och fuktig miljö på huden. Sporen lämnar det skyddande vilostadiet, övergår till växande bakterie, börjar föröka sig och bildar kolonier av godartade bakterier.

Det som skiljer Enbioment Cleanser från övriga DMK rengöringar är att den togs fram med ett mer naturligt skonsamt konserveringsmedel och ytaktiva ämnen som inte stör hudens naturliga mikrobiom. Den innehåller även prebiotika och postbiotika som ger näring till och hjälper att bevara det godartade mikrobiomet. Detta hjälper mikrofloran att återhämta sig snabbare efter varje rengöring.
Enbioment Cleanser kan användas för sig med övriga DMK-produkter. Däremot ska Enbioment Mist och Enbioment Serum alltid användas med Enbioment Cleanser – det är ett system som hänger ihop.

Att få hudens naturliga mikrobiom i bättre balans med skonsam rengöring och prebiotika, bör vara den första förebyggande handlingen i god hudvård. Prebiotika matar de levande och befintliga, godartade probiotiska bakterierna på huden.
DMK’s behandlingskoncept Remove, Rebuild, Protect och Maintain, är helt baserat på hur huden faktiskt fungerar. Produkterna matchar hudens egen kemi. DMK har till exempel två specifika produkter som bygger upp och upprätthåller syraskyddsmanteln – naturens egen fuktgivare. Dr Danné Montague-King,s första produkt, Seba E som efterliknar hudens talgkörtelfunktion, kom redan 1968. Något senare kom Herb & Mineral Mist, en näringsrik fuktspray som på motsvarande sätt efterliknar hudens svettkörtelfunktion.


Det bästa resultatet får kunden alltid om DMK hudterapeut först gjort en professionell behandling, som korrigerar obalanser och hudproblem, och kunden sedan använder produkter för egenvård* som vårdar och förstärker resultaten. Den dagliga hudvården är mycket viktig om de goda resultaten hos hudterapeuten ska behållas. Det handlar om biokemi!
DMK är en helt professionell serie och säljs därför inte på internet.


* DMK använder de renaste och mest aktiva botaniska ingredienserna av farmaceutisk kvalitet, enligt FDA,s förordning. Det innebär att de är framtagna enligt samma regelverk som farmaceutiska produkter. De är mer koncentrerade, har högre renhetsgrad och biologisk aktivitet än kosmetisk standard.


Övrigt: Faktorer som kan störa hudens mikrobiom är antibiotika, aggressiva ansiktsbehandlingar utan korrekt rehabilitering, överdriven rengöring, produkter med starka konserveringsmedel, mag/tarmproblematik, stark sol/UV-ljus, mer tid inomhus än utomhus m.m.